Par mums

Baltijas Bērnu fonds ir Zviedrijā dibināta un reģistrēta organizācija, kas jau vairāk kā 25 gadus Latvijā finansē dažādus projektus izglītības un sociālajā jomā, galvenokārt ar mērķi veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Šo gadu laikā fonds ir cieši sadarbojies ar Valmieras Gaujas krastu vidusskolu – attīstības centru, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolu, Latvijas Nedzirdīgo savienību un vairākām citām sadarbības organizācijām. Izveidojot Informācijas un attīstības centru, īstenojam vairākus projektus saistībā ar dzirdes invalīdu integrāciju darba tirgū, izveidojot subsidētas darba vietas, stipendijas augstākās izglītības iegūšanai, kā arī organizējot seminārus nedzirdīgo bērnu dzirdīgajiem vecākiem. Pēdējo gadu laikā fonds atbalsta arī citus sabiedrības grupu pārstāvjus, ne tikai cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, kā rezultātā ir izveidojusies sadarbība ar nodobinājumu "Centrs Dardedze", Gaujienas mūzikas un mākslas skolu, Rīgas 1. pamatskolu - attīstības centru, Rīgas Stadumuižas vidusskolu - attīstības centru un citām orgaizācijām.