Izglītība ir ceļš, kas aizved no tumsas uz gaismu, no nezināšanas uz zināšanām, no vēlmēm uz iespējām